top of page

Wie zijn we ?

De Universele Witte Broederschap is een spirituele beweging gebaseerd op de leer van Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986). De oorsprong is de Witte Broederschap, die in 1900 in Bulgarije werd opgericht door Peter Deunov (1864-1944) en die sinds 1997 officiële erkenning heeft gekregen van de Bulgaarse autoriteiten (decreet KB-15 van de afdeling Cults van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) . Er zijn over de hele wereld veel verenigingen opgericht om te voldoen aan wettelijke vereisten en om hun leden in staat te stellen elkaar te ontmoeten en samen te werken.

 

Meer in het algemeen komt de Universele Witte Broederschap overeen met de Broederschap van de Grote Spirituele Meesters die de mensheid de hoogste impulsen hebben gegeven en blijven geven door beschavingen, religies en culturen te creëren. Onder de Meesters uit het verleden die het dichtst bij ons staan, zou men bijvoorbeeld kunnen citeren: in India, Krishna en Boeddha; in Perzië, Zarathoestra; in Griekenland, Orpheus, Pythagoras; in Egypte, Thoth Hermes; in Judea, Mozes, Jezus en vele anderen, bekend of onbekend, die de geschiedenis accentueren en die de authentieke elite van de mensheid vormen, voortdurend erop steunend om haar te helpen.

 

Deze grote spirituele meesters inspireren en ondersteunen de grotere Broederschap van Heiligen, wijzen, profeten, martelaren, ingewijden en genieën van alle landen en alle tijden (deze Broederschap die elders de "Communie van de Heiligen" of "de Innerlijke Kerk" wordt genoemd).

.

De oprichters van de FBU

master-deunov.jpg
OMA-1981.jpg

Peter Deunov (1864 - 1944), zoon van een orthodoxe priester en voorbestemd om zelf geestelijke te worden, studeerde 7 jaar theologie en medicijnen in de Verenigde Staten. In 1895 keerde hij terug naar Bulgarije, waar hij zich enige jaren afzonderde. Als musicus, mysticus en visionair, ontving hij een innerlijke inwijding. Vanaf dat moment wijdde hij zijn leven aan de geestelijke verheffing van het Bulgaarse volk. Hij kende zijn volk goed: elf jaar lang (1901-1912) bezocht hij alle gewesten van Bulgarije om de inwoners te leren kennen, met hen te praten, voor hen te zorgen en hen raad te geven.
 

Vanaf 1900 gaf hij openbare voordrachten die de traditionele christelijke doctrines nieuw leven inbliezen.
 

Zijn opvatting van de Christus verwijst naar de kosmische dimensie van de zuivere en belangeloze Liefde waarop alle werelden, groot en klein, zichtbaar en onzichtbaar, gegrondvest zijn. De opdracht van de mens op aarde is zijn bewustzijn te verruimen, ‘voor het geheel te leven’ en innerlijk herboren te worden om de mensheid te dienen.
 

In 1922 werd door Meester Peter Deunov de esoterische school in Sofia ingewijd, die de naam Bialo Bratstvo, ‘Witte Broederschap’, kreeg. In Sofia gaf hij elke zondag voordrachten die steeds meer discipelen verzamelden, aangetrokken door zijn wijsheid, zijn helderziendheid en zijn uitstraling van goedheid. In 1939 waren er ongeveer 40.000 discipelen in Bulgarije en in andere Europese landen. Zijn groeiend publiek bleef niet onopgemerkt bij de politieke en religieuze autoriteiten in Sofia: in 1917 liet de Orthodoxe Kerk hem in Varna onder huisarrest plaatsen. In 1922 vroeg premier Stamboliiski om hem te ontmoeten. In 1925 dagvaarden de veiligheidsdiensten hem voor ondervraging over zijn ideeën.
 

Bij het naderen van de Tweede Wereldoorlog, bij het aanvoelen dat politieke onrust zou leiden tot het verbieden van alle spirituele verenigingen in Bulgarije, zond hij in 1937 zijn leerling Michaël Ivanov naar Frankrijk om zijn leer te behouden, te verspreiden en te ontwikkelen.
 

Sinds 1997 wordt de Universele Witte Broederschap officieel erkend door de Bulgaarse autoriteiten (decreet KB-15 van het departement voor religieuze aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken)

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900 - 1986), discipel van Peter Deunov, kwam in 1937 naar Frankrijk om het werk van zijn Meester voort te zetten door voordrachten te geven in dit land, vervolgens in andere Europese landen, maar ook in Noord-Amerika.
Zijn belangrijkste voordrachten zijn vertaald in verschillende talen en gepubliceerd als boek of als digitale opname (audio of video). Zij maken het onderricht van de Universele Witte Broederschap toegankelijk op alle vijf de continenten.
 
Zijn onderricht is universeel van betekenis, en de methoden die hij aanreikt spelen steeds meer in op de veranderende mentaliteit en op de problemen die het dagelijks leven stelt. Zijn voortdurende zorg is altijd geweest, zoals hij zelf zei, nuttig te zijn voor zijn tijdgenoten, hen te helpen in zichzelf de krachten te vinden die daar zijn aangebracht door de Schepper, en deel te nemen aan de verwezenlijking van een diep broederlijke, planetaire familie, van een gouden periode voor de mensheid.
 
Een spirituele Meester is een leraar die de sleutels aanreikt om de zin van het bestaan te begrijpen en om te gaan met de omstandigheden die zich in het leven voordoen. Zijn enige zorg is zijn discipelen te helpen en te verlichten, zodat zij in staat zijn hun moeilijkheden te overwinnen, zich te ontwikkelen en een leven te leiden dat zowel mooi als zinvol is. Hij is een levend voorbeeld. Zijn daden zijn in overeenstemming met zijn woorden. Er is geen tegenstelling tussen wat hij zegt en wat hij doet. Hij is doordrongen van wijsheid en liefde. Er zijn vele boeken, getuigenissen en verhalen over het leven van Omraam Mikhaël Aïvanhov. Zij zullen de lezers in staat stellen te ontdekken wie hij is en meer over hem en zijn onderricht te weten te komen.

Video van zijn Biografie

Deze naam roept soms vragen op bij mensen die menen dat de term ‘Wit’ verwijst naar de huidskleur. De twee termen ‘Broederschap’ en ‘Universeel’ die er omheen staan, zouden elke dubbelzinnigheid op dit punt moeten wegnemen.
 

 

betekent dat deze leer is gericht tot de gemeenschap van mensen over de hele aarde, wiens voorbestemming is om samen te leven als kinderen van dezelfde vader: God.

 

 

deze term moet symbolisch worden opgevat. Het verwijst naar het witte licht, het spirituele symbool bij uitstek, dat de synthese is van alle kleuren (zoals blijkt uit de ontleding ervan door een prisma), kleuren die de mystieke traditie beschouwt als de manifestaties van de deugden van de ziel..

betekent dat dit onderricht gericht is tot de gemeenschap van mensen over de hele wereld, wier voorbestemming het is om samen te leven als kinderen van dezelfde vader: God.

 

De naam ‘Universele Witte Broederschap’ vertegenwoordigt dus een programma op zich. Haar onderricht is in wezen een psychologie en een pedagogie. Een nauwkeurige analyse van de verschillende mechanismen van de menselijke psyche, naast passende methoden en oefeningen, stellen een ieder in staat aan zichzelf te werken, waardoor hij of zij werkelijk kan voelen een broeder/zuster van alle mensen te worden, een zoon/dochter van God, en een bewuste bewoner van dit immense verblijf dat het universum is.

.

De naam "Universele Witte Broederschap"

Universele

Witte

Broederschap

Onze centra in België
ClaireColline_0002 Façade Ouest.jpg
Centrum Claire-Colline
(nabij Brussel)
baimont_0001.jpg
Baimont centrum (nabij Luik)

Asbl FBU-UWB vzw
Centrum van "Claire Colline"

Telefoon: 0032 (2)653.30.26

claire.colline@skynet.be

Centrum "De Baimont"

Telefoon: 0032 (0)4 234 21 83

fbu.baimont@caramail.com

bottom of page