top of page

Spirituele oefeningen

Er kan geen echte broederschap zijn zonder te leren samenleven in een broederlijke sfeer.

Zo heeft de Universele Witte Broederschap zich georganiseerd in verenigingen zonder winstoogmerk in meer dan 40 landen op vijf continenten. In deze landen worden, om kennismaking, begrip en praktische toepassing van het Onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov mogelijk te maken, wekelijkse bijeenkomsten en congressen georganiseerd in de centra van de verenigingen.

 

Wie aan deze bijeenkomsten wenst deel te nemen, wordt geen vragen gesteld over sociale, intellectuele, politieke of religieuze gezindheid. Van hen wordt slechts verlangd dat ze hun verschillen (afkomst, opvoeding en overtuigingen) overwinnen om te leren broederlijk samen te leven.

 

De activiteiten van de broederlijke centra hebben geen communautair karakter, aangezien ieder zijn beroeps- en gezinsactiviteiten in de maatschappij uitoefent. Gedurende de congressen wordt de organisatie echter aangepast om de uitvoering van bepaalde gezamenlijke activiteiten mogelijk te maken.

 

Zo worden tijdens een broederlijke dag momenten gewijd aan gezamenlijke gebeden, zang en meditaties, vegetarische maaltijden die in stilte worden genuttigd, het beluisteren van opgenomen voordrachten van Omraam Mikhaël Aïvanhov, of aan gymnastiekoefeningen. Daarnaast is er vrije deelname aan diverse taken: bereiding van de maaltijden, onderhoud van de lokalen en diverse voorzieningen, organisatie van congressen en evenementen, tuinieren, artistieke en culturele activiteiten, enz.

 

In de lente en de zomer, als het mooi weer is, beginnen de dagen bij zonsopgang, een bevoorrecht moment voor bezinning, meditatie en gebed. Op zondag komt men bijeen voor uitvoering van de Paneuritmie, een harmonische dans waarvoor Peter Deunov de muziek componeerde en de bewegingen aangaf, die zeer eenvoudig zijn.

 

Er zijn geen riten die de broederlijke bijeenkomsten begeleiden en geen ‘rangen’ die een hiërarchie in de gemeenschap instellen.

De muziek
notes de musique

Van de voorgestelde meditatiemethoden is de concentratie van alle deelnemers op het licht het meest geschikt om spirituele eenheid te bereiken.

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov drong erop aan dat collectieve meditatie ook buiten de bijeenkomsten heilzame effecten kan hebben:

“Nu zou ik willen dat jullie begrijpen dat het denkwerk dat wij hier samen doen, als het goed wordt uitgevoerd, een licht kan voortbrengen dat even krachtig is als dat van een laser en effecten kan teweegbrengen op de ganse wereld ... Er is een laser voor nodig die gevormd wordt door een zeer groot aantal mensen die geconcentreerd zijn op eenzelfde idee. Dit licht kunnen wij ons voorstellen als dat van de zon: wit, zuiver, kristalhelder, stralend. Op die manier brengen we een spirituele energie voort die het geweten van duizenden mensen in de wereld in beweging zal brengen”.

“Door gebed, door meditatie, doen we een heilzaam werk dat zijn weerklank vindt bij duizenden mensen over de hele wereld; we bereiden hun verstand en hun hart voor op het aanvaarden van deze ‘nieuwe hemel’ (een lichtende filosofie) en deze ‘nieuwe aarde’ (een nieuwe manier van broederlijk samenleven) waarover de H. Johannes spreekt in de Apocalyps. Wanneer ze dus met deze ideeën in aanraking komen, zonder dat ze veel uitleg behoeven, zullen ze het begrijpen, omdat hun psychische vermogens, gevoeligheid, intuïtie, reeds aangeraakt en gewekt zullen zijn.”

De liederen
CD1510FR.png

Gedurende ongeveer tien minuten luisteren naar sacrale muziek (Omraam Mikhaël Aïvanhov gaf de voorkeur aan vocale muziek, missen, oratoria, requiems, zonder instrumentale muziek uit te sluiten).

       “Ik heb de gewoonte om jullie muziek te laten beluisteren, omdat ik jullie wil leren die muziek te gebruiken als een instrument voor innerlijke creatie, zodat jullie dankzij die muziek een geweldig spiritueel werk kunnen verrichten: sublieme ideeën of beelden projecteren, die op een dag gerealiseerd zullen worden. Bij uitstek als het mystieke, religieuze, diepzinnige muziek is, die je optilt, die je verheft.”

       “Muziek vertegenwoordigt een krachtige stroming, zij brengt in ons impulsen teweeg, vervoering. Net daarom moeten wij haar gebruiken om ons te verbinden met ons ideaal, om de kostbare, spirituele momenten die wij beleefd hebben, terug te vinden. Als wij naar muziek luisteren, moeten wij een beroep doen op al het beste in ons; het moet zijn als de wind die in de zeilen van ons schip blaast om het naar zijn hemelse bestemming te brengen.”

De laser-meditatie
Image de Raimond Klavins

Zonder alles te openbaren, heeft Omraam Mikhaël Aïvanhov bij verschillende gelegenheden aangegeven dat de vibraties van de liederen van de Broederschap (geschreven en gecomponeerd door Peter Deunov) inwerken op zekere spirituele centra van het menselijk wezen.

“Deze muziek van Peter Deunov kan onze subtiele lichamen laten vibreren, de chakra's in beweging zetten en ons verbinden met de meest verheven entiteiten. (...) Indien je je bewust zou zijn van de waarde en de invloed van deze muziek op anderen, op jezelf en op andere gebieden rondom ons (want er zijn andere gebieden en bestaanswijzen, bewoonde werelden die gevoelig zijn voor harmonische trillingen, vol van uitstralingen van liefde, goedheid, extase, verheffing), zou je merken dat entiteiten erdoor aangetrokken worden, ze komen in grote getale, ze hechten zich aan ons vast om ons te helpen, om ons te inspireren, om ons openbaringen te doen. Dit is de magische kant van onze liederen.”

 

Na elke lied wordt een tijd van stilte in acht genomen om de vibraties van het lied met de gedachte te ondersteunen:

“Na de liederen zend je je gedachten uit als lichtende krachten, ze zullen worden opgevangen door degenen die van ons bestaan weten, die weten wat we doen, en zij zullen ons helpen om deze gedachten te verspreiden onder duizenden zielen die door gebrek aan licht en kennis ondergedompeld zijn in leed.”

Van alle geïmproviseerde voordrachten die Omraam Mikhaël Aïvanhov tussen 1937 en 1986 heeft gehouden, zijn er duizenden beschikbaar als audio- of video-opname. Elke broederlijke bijeenkomst is een gelegenheid om er één van te beluisteren of opnieuw te beluisteren.

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov horen en zien spreken is een erg bijzondere ervaring. Men wordt getroffen door de doorleefdheid en de rijkdom van zijn denken en door zijn aparte manier om ernst en humor te vermengen; om soms een beroep te doen op onze intelligentie, soms op ons hart, maar altijd op het allerbeste van onszelf. Indien we ons niet beperken tot een puur intellectueel begrip van wat hij ons zegt en ons openstellen voor wat hij uitstraalt, voor de overtuigingskracht die hij in zijn gebaren, zijn woorden, zijn blikken legt, kunnen we uit het beluisteren van zijn voordrachten onschatbare voordelen putten voor onze ontwikkeling en voor ons dagelijks leven.

Het beluisteren van voordrachten
ClaireColline_0011 Réu salle.jpg
De gymnastiek
ClaireColline_0010 Gymn.jpg

De gymnastiek wordt in open lucht beoefend. Bij de gymnastiekoefeningen is het zo dat elk gebaar een precieze betekenis heeft en zich weerspiegelt in de subtiele gebieden. Deze oefeningen werden bedacht door meester Deunov met een grote kennis van de drie gebieden (fysiek, astraal en mentaal). De oefeningen doen niet alleen een beroep op het fysieke en etherische lichaam, maar ook op het hart (voelen), het intellect (denken) en de wil, om zo een innerlijke eenheid te verkrijgen.

 

Een gedetailleerde beschrijving van elk onderdeel is te vinden in deel 13 van de Verzamelde Werken: ‘De Nieuwe Aarde’.

“Eten, dat is in ons organisme materialen inbrengen die niet alleen zullen dienen voor de opbouw van ons fysieke lichaam, maar ook voor de opbouw van onze subtiele lichamen. Bijgevolg is het dus bijzonder belangrijk om deze handeling, die wij elke dag meerdere malen herhalen, te verrichten in een toestand van vrede en harmonie: door in stilte te eten.

 

Maar geen lawaai maken en zwijgen volstaat niet, want zelfs als we zwijgen kunnen we in dezelfde innerlijke houding eten als wanneer we zouden voortgaan met praten: we piekeren over onze bekommernissen, over rancunes en zo doen we onszelf geen goed. Stilte is een gesteldheid die het terrein voorbereidt voor het innerlijk werk, voor de meditatie over de oneindige goedheid van God die zoveel weldaden in het voedsel heeft gelegd.

 

De voeding, dat betekent krachten, materialen die niet alleen van de aarde komen, maar van de zon en het hele universum. Zij komen tot ons gevuld met kosmisch leven en het is belangrijk dat wij ze ontvangen in het besef dat ze de substantie zullen vormen van onze fysieke en psychische lichamen. Wij moeten dus zeer waakzaam zijn, vooral omdat dit voedsel, dat doordrongen is van het universele leven, ook doordrongen wordt door onze woorden, onze gevoelens en onze gedachten.”

De Yoga van de voeding
Salade de roquette
Meditatie bij zonsopgang
LdS 20190815_070404 Bonfin Xtof.jpg

De meditatie bij zonsopgang is een praktijk die door Meester Peter Deunov in het begin van de 20e eeuw werd ingesteld. Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov heeft de rijkdom en de diepgang van deze praktijk vaak toegelicht en er in de zomer van 1967 een reeks voordrachten aan gewijd. Het symbolische beeld van de zon als bron is levendig en veelbetekenend voor alle mensen op alle breedtegraden.

“Word eraan gewoon om deze oefening te doen. Je bent bij de zonsopgang en je wacht op de eerste zonnestraal... Je blijft waakzaam, oplettend, en wanneer die eerste zonnestraal verschijnt, probeer je die te drinken, die in te ademen... Zo begin je de zon te drinken. In plaats van er alleen maar naar te kijken, adem je hem in, drink je hem, eet je hem, in de gedachte dat dit levende licht zich verspreidt in alle cellen van je organen, hen versterkt, hen tot leven wekt, hen zuivert.

Deze oefening helpt je om je te concentreren, om je bewustzijn wakker te houden. Het is net deze behoefte om te blijven drinken die je wakker houdt. Welja, op dat moment, verandert alles: je ziel opent zich, er ontspringt een bron, je wordt doordrongen van de schittering van de dageraad en iets van dit zuivere licht waarin je baadt, dringt geleidelijk tot je door. (Omraam Mikhaël Aïvanhov. Brochure 323)

Meester Peter Deunov heeft eveneens een soort ritmische sacrale dans gecreëerd: de Paneuritmie, waarvoor hij de muziek componeerde en de gebaren aanwees. In de lente en de zomer dansen we deze sacrale dans 's morgens in openlucht. De broeders en zusters gaan in paren in een grote cirkel staan. Alle gebaren van de Paneuritmie, hoewel erg eenvoudig, zijn van een grote beeldende schoonheid. Zij beantwoorden aan een diepgaande wetenschap van de psychische structuur van de mens en van de akoestische wetten. Het is de moeite waard de betekenis van deze gebaren te kennen, om te begrijpen hoe zij ons in contact brengen met de krachten en de harmonische stromingen van de natuur. Zelfs als we hun betekenis niet kennen, kunnen we hun heilzame werking voelen: we raken gekalmeerd, gesterkt (speciale uitgave van de Verzameling Izvor- Hommage au Maître Peter Deunov)

Dansen van de Paneuritmie
2011-Paneu-50e-3.jpg
Dagelijkse taken
Image de Kaur Kristjan

De organisatie van de bijeenkomsten vergt voorbereiding: het bereiden van de maaltijd, het verzorgen van de tuin, het schoonmaken van de lokalen, de afwas, enz. We stellen ons erop in om deze taken op een vrijwillige en broederlijke manier uit te voeren.

 

“Veel mensen denken dat spiritualist zijn betekent dat men zich alleen wijdt aan meditatie en gebed. Nee, elk werk, of het nu lichamelijk, intellectueel of zelfs mystiek is, wordt uiterst alledaags, banaal wanneer het niet doordrongen wordt van een verheven idee, een hoog ideaal. En omgekeerd kan elk alledaags werk spiritueel worden gemaakt als we er een goddelijk element in weten aan te brengen.

 

Spiritualiteit bestaat er niet uit elke lichamelijke activiteit af te wijzen, maar alles te doen met het oog op het licht, dóór het licht en vóór het licht. Spiritualiteit is weten hoe je om het even welk werk kan gebruiken om jezelf te verheffen, om jezelf te harmoniseren, om jezelf te verbinden met God.”  (Verzamelde werken 20, dagtekst 8 januari)

Het broederlijke leven in onze centra
bottom of page