top of page

Welkom bij
de Universele Witte Broederschap

UWB

"Wat iemand groot maakt is niet de omvang van zijn kennis, maar zijn goedheid, zijn licht, zijn liefde..."

[Omraam Mikhaël Aïvanhov, ]

Onze vereniging heeft tot doel het onderricht van de Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov toe te passen en te verdiepen. Wij zijn een van de vele UWB-verenigingen in de hele wereld, en wij vormen de Belgische tak. In de gemeenschappelijke meditaties en gebeden passen we spirituele methoden toe. Op deze wijze heeft iedere deelnemer de mogelijkheid om op mogelijks bescheiden, maar zeer doeltreffende wijze, bij te dragen tot de verbreiding in de wereld van de idealen van eenheid, broederschap en universaliteit, die de grondslag en de bestaansreden vormen van het onderricht van de Universele Witte Broederschap.

Het gepubliceerde werk van Omraam Mikhaël Aïvanhov omvat meer dan honderd gedrukte werken, en ook talrijke voordrachten die opgenomen  werden (audio of video).

Het is uiteraard moeilijk om van een zo omvangrijk oeuvre een overzicht te geven op een website, hoe beknopt ook. Daarom hebben we ons beperkt tot een omschrijving van het doel en de methoden van dit onderricht, in de hoop het specifieke karakter van ons spirituele werk te tonen.

 

bottom of page